، همگی مستلزم بهره گیری از همین گونه مشاوره میباشند و می توانند در مقطع مهیا سازی کنکور، روزگار جمع بندی، روز ها تعیین فن و… مشاور کنکور خود را به چه صورت گزینش کنیم؟ یک مکان مطالعهی ثابت برای خودتان تعیین کنید؛ جایی که تمرکز به اندازه داشته باشید و بتوانید بهخوبی درس بخوانید. به این معنی که بایستی معین شود چه درسهایی را قرار میباشد چه روزهایی بخوانید. یعنی اساسی به کار گیری از مشاوره کنکور تجربی، تحقیق و… برای این که نتیجه ها کنکور همان چیزی باشد که می خواهید باید یک مشاوره کنکور انسانی زبده و فن ای داشته باشید تا بتوانید هر روز نسبت به دیروز پیشرفت نمایید و در آخر اهمیت جايگاه عالی در دانشگاهی خوب و در فن ای که به آن عشق و علاقه دارید، غالب به قبولی شوید. روزهایی که 10 ساعت درس میخوانید خوب تر هست 5 تا 6 تنوع درسی داشته باشید و مثلاً 3 درس منحصربه‌فرد و 2 عمومی را در برنامهتان قرار دهید. روزهایی که نهایتاً 8 ساعت درس میخوانید، 4 تنوع درسی کافی است. یک یا این که دو کتاب امداد درسی اعتبار را میتوانید بهعنوان منابع تکمیلی بخوانید. طوری برنامه ریزی نمایید که بتوانید کل درسها را کامل و با جزئیات بخوانید. اگر دانشآموز یا این که شاغل می باشید بایستی طوری برنامه ریزی کنید که 70درصد ساعتهای فراغتتان را در روز درس بخوانید. قرار وجود ندارد همگی از روزی 10 ساعت شروع به درس تلاوت کنند. من همین همه براتون چی بگم وقت گذاشتم و تدارک دیدم که وسط جشن تقدیر برین ! مطمئنا همین سوال براتون پیش میاد که اگه سکو برتر کنکور مشاور ما باشه چی ؟ در ادامه به ذکر لیستی از دارای ترین ویژگی ها و مختصات یک مشاور کنکور حاضر در مجموعه مشاوره برای شما دوستان عزیز می مشاور کنکور زاهدان پردازیم. شما دوستان عزیز کلیدی در ارتباط بودن کلیدی مشاورین می توانید اساسی بازگو کردن حالت تحصیلی و درسی خود، بهترین راهنمایی ها را اخذ نمایید و بتوانید در کوتاه ترین روزگار ممکن به بهترین نتیجه های دست پیدا کنید.

ایندکسر