موتور سیکلت و دوچرخههای موتوردار باید حیاتی دستکم یک و حداکثر دو چراغ با نور سپید در جلو و یک چراغ خطر کلیدی شیشه نورتاب قرمز درعقب و یک آیینه بر روی امر باشد. پ – جاده ها- ایام حداکثر 100 و شبها حداکثر 90 کیلومتر در ساعت. ۱- شبها دو چراغ یا دو فانوس قرمز رنگ رنگ در آخری نقطه طرفین عقب توشه کارگزاری کنند به طوری که از مسافت یکصد و پنجاه متری طرفین و عقب وسیله مزبور چشم شود. ، اگر ندارد می بایست به آنها کمک کنیم تا مشکلات خود را رفع و رجوع و برگشت کنند، ضمن آنکه قرار وجود ندارد همین ضابطه را دائمی کنیم، بلکه قرار هست به جهت ۵ سال دیگر تمدید شود. وزارتخانه، سازمان، نهاد و دیگر دستگاه های مسئول که به موجب ضابطه و یا این که تصویب هیئت وزیراتن در موردی خاص وظایف و مسئولیت هایی به عهده آن ها گذاشته شده است. کسانی که قصد استعلام خلافی ماشین خویش را دارا‌هستند می بایست به بخش استعلام تخلفات رانندگی وارد شوند و مهم وارد کردن شماره بارکد پشت کارت ماشین، خلافی خودرو خویش را استعلام بگیرند. استعلام خلافی از وبسایت راهور به صورت آفلاین می باشد. در سایه گسترش تلفن های یار هوشمند، به کار گیری از نرم افزار ها، فرایند استعلام و پرداخت جریمه رانندگی را دوچندان سهل وآسان کرده اند. وی همچنین حیاتی بیان این‌که مردمان از ممنوعیت تردد شبانه شکایت های اکثری دارند، افزود: اساسی وجود این‌که کل پروتکل ها در رستوران ها، هواپیماها و اماکن عمومی برداشته شده، رفت و آمد شبانه مردمان ممنوع هست و ممنوعیت شبانه هیچ تاثیر و فایده ای ندارد. مقامات صلاحیتدار میتوانند جهت محمولاتی که قابل جداسازی نبوده و بیش از گنجایش یا بزرگتر از حجم مشخص می باشد پروانه مخصوصی که حاوی مشخصات و گنجایش وسیلهی نقلیه حمل کننده و حجم بار و مسیر و تعداد دفعات رفت و آمد یا مدت حمل همیشگی میباشد صادر کنند. همین پروانه می بایست تا انتها مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه مأموران انتظامی ارائه گردد. علاوه بر آن فضای بیکرانی در اختیار شما میگذارد تا تعداد سوال ها متعددی را تحلیل کنید. ۱- یک چراغ کلیدی نور سپید در جلو که تا فاصله ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی پر‌نور سازد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه نمونه سوال ها آئین طومار اصلی اهمیت جواب بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر