از شواهد مشخص میباشد که جامعه پزشکی قصد کرده می باشد تا بیواسطه و به دور از حملهدارانی که گردشگری تندرست جمهوری اسلامی ایران را بیمار کردهاند، سرویس ها گردشگری را به عمان ببرد. میگویند که ایشان بیش از ۲۰ کشتی مختص داشته بودهاست. حدود امبراطوری ایشان از سواحل عمان، بندر گوادر، مکران، جزیره زنگبار و بمبا در ساحل شرقی آفریقا، همچنین نشاط همین امبراطوری گسترده تا ماوراه مستعمره گوادر وساحل شرقی آفریقا، واجاره نمودن بندر عباس و جزیره قشم و جزیره هرمز در خلیج فارس، و عهدوپیمان تجارتی بستن اهمیت حکومت انگلستان و فرانسه و هلند و پرتغال و ایالات متحده آمریکا. هیچ تاریخ محلی ـ در تاریخ عمان ـ در همین مقطع هنگامی نداریم و صرفا کتابهایی اصلی تیتر سیر درباره سیره امامان اباضی عمان نوشته شده که مجموع آن‌ها در مکتوب تحفة الاعیان جمعآوری شده است؛ اما از آن جا که مؤلفان این کتب، حکام دیگر ـ به جز امامان اباضی ـ را سلاطین جور میدانستند، اطلاعات پاره ای در آنان ارائه کردهاند و تنها به امامان اباضی که در همین مدت زمان در نقاط به دور افتاده کوهستانی و به دور از تحولات سیاسی نواحی ساحلی عمان ـ مرکز ثقل عمان ـ ساکن بودند دقت داشتند. عمده خاکهای عمان کوهستانی می باشد ودر اقصی جنوب جزیره عربستان واقع شدهاست. مملکت پادشاهی عمان دومی مملکت بزرگی میباشد در شبه جزیره عربستان از حوزه‌ مساحت، ودر حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت خاک عمان میباشد. بنابراین در طول مذاکرات دستمزد و دستمزد، می بایست عملکرد کنید هزینه های تحصیل را به تیتر منتخب از امتیازات خویش در نظر بگیرید. درصورتیکه یک کارمند برای تکمیل یک عمل یا این که پروژه مجبور به طولانی تر کاری باشد، حق دریافت حقوق و دستمزد اکثر یا این که مرخصی به عنوان غرامت دارد. به جهت دریافت تابعیت، زن خارجی باید حساس ثابت علاقه دربین دو طرف، به گویش عربی احاطه کافی داشته باد. كشور عمان داراى شهرستانى برونبومى است بنام شهرستان مدحاء که در خاک امارات متحده عربی واقع شدهاست بطوریکه خاک امارات از چهار جهت این شهرستان را تسلط هتل های عمان قیمت نمودهاست. همچنين دوروستا به نامهای شیص و روش که از توابع امارة شارجه از توابع امارات متحده عربی در وسط خاکهای همین شهرستان واقع میباشد. بهعلاوه زمانی که میخواهید از افراد متفاوت و یا وسایلی که به آن‌ها تعلق دارد عکسبرداری کنید، می بایست صد رد صد از هتل در عمان آن ها اجازه بگیرید. علاوه بر این، طرح بیمه ملی اشخاص خوداشتغال، پرسنل داخلی، صنعتگران و کارگران خارجی از پاراگراف مهاجران را مستثنی میکند. یک عدد دیگر از کشش های فوق العاده همین شهر مسجد سلطان قابوس بوده، لوسترهای کریستالی، دیوارهایی از جنس مرمر و دومی فرش بزرگ ایرانی، همه همین مسجد را مزین کرده اند و زیبایی عجیبی به آن بخشیده اند. دانش آموزان در همین مملکت میتوانند پس از طی نمودن دوره ششساله تحصیل ابتدایی وارد بازار کار شوند.

ایندکسر