کالا همین دریچه از آلومینیوم است و رنگ های متنوعی هم دارد. در صورتی که هواکش یا این که هر سیستم هوارسان دیگری نیاز به دریچه هوا در سقف داشته باشد می اقتدار از روزنه هوا در سقف استفاده کرد که در رنگ ها و تمام های متفاوتی تولید می شود. برای زیبایی عمده و تناسب روزنه کولر اساسی گوشه و کنار و همینطور دوری از استهلاک روزنه کولر از رنگ کوره ای الکترستاتیک برای پوشاندن سطح ها دریچه کولر خطی استفاده می شود و از هر کد رنگی سازه به حیث کارفرما می قدرت به کارگیری کرد .ابعاد دریچه کولر به طور استاندارد فراهم فروش می باشد ، ولی در موردها ابعاد غیر استاندارد مطابق حیث کارفرما ایجاد و عرضه می گردد . درحالیکه بیمارانی میباشند که به افتادگی روزنه میترال دچار میباشند البته هیچ علائمی ندارند. نسبتاً هیچ راهی برای جلوگیری از شلی دریچه میترال وجود ندارد ولی درصورتیکه شما دچار به نارسایی روزنه میترال هستید می بایست موردها زیر را بی تردید رعایت کنید. پس از تصویب پیشنهاد همگی محصولات بدون فوت وقت در بستهبندی مطلوب برای شما ارسال خواهد شد. روزنه تهیه هوا رشته کویل یک عدد از گونه های دریچه ها می باشد که اساسی اشکال متفاوتی هست و اساسی اعتنا به محیطی که در آن استعمال شده است از بعدها و رخ های متفاوت آن به کار گیری خواهد شد. در لحاظ داشته باشید که هواکش در مکان های متمایز کارگزاری می گردد و دارای اعتنا به آن روزنه هوا اهمیت قابلیت نصب گوناگون استعمال خواهد شد. کاربری و نصب بسيار آسان تر و ايمن تر را به جهت شخص آماده می نمائید. دریچه هوا برای پکیج هواساز و یا تهویه می تواند از مدل رفت و یا این که رجوع و برگشت باشد. دریچه هوای رفت برای خروج جریان داخل ساختمان به بیرون طراحی و ایجاد شده است. تنظیم کردن ورود و خروج هوا به راحتی به وسیله همین روزنه انجام می شود. روزنه هوا ساختمان ممکن هست به صورت روزنه یکطرفه هوا باشد و برای مثال به جهت خروج هوای تهویه نشده درون ساختمان طراحی شده باشد. در سرانجام محدودیتی به جهت ساخت دریچه کولر اصلی ابعاد بالا وجود ندارد . مواد پلیمری در برابر مواد شیمیایی مقاوم بوده و در اثر تماس مداوم حساس عامل ها جوی در گیر خوردگی و زنگ دریچه اسلوت خطی زدگی نمی شوند. این کالا روزنه مبتلا زنگ زدگی و خرابی نمی شود. از خصوصیت های همین دریچه کولر امکان تغییر‌و تحول جهت ایستایی پره های عمودی در جلوی دریچه کولر میباشد . روزنه تامین هوا گرد یکی از از انواع روزنه تهویه هوا ساختمان می باشد که در مکان هایی مانن خدمت های بهداشتی آیتم به کار گیری قرار می گیرد.

ایندکسر