در جوشکاری همین استیل ها در صورتی که از فیلر استفاده نشده و یا این که از فیلرهایی دقیقاً شبیه ترکیب فلز شالوده به کار گیری شود، ساختار جوش حاوی بیش از ۸۰ % فریت خواهد بود که از طرفی منجر کاهش مقاومت به خوردگی در بخش اعظمی از محفظه ها گردیده و از طرف دیگر جوش آنقدر خاصیت چقرمگی پایینی پیدا می نماید که اکثر اوقات آزمایشات خمش را پاس نخواهد نمود. 2-در ورق استیل دوپلکس حاوی فریت (آستنیت کم) احتمال رسوب نیترید ها و کاربیدها در مرزدانه های فریت و تردی آلیاژ وجود دارد. در این شیوه از گاز آرگون و الكترود استعمال میكنند. همین طریق جوشكاری حیاتی استفاده از دستگاههای منحصر و کاربردی و نیروی الكتریسیته انجام می‌شود تا استیل را اهمیت درجه مقاومت بالا جوش دهد. برای ورق استیل هم به طور معمول از SMAW یا FCAW یا SAW به کارگیری میشود. روشهای گوناگون جوشکاری استیل دارای الکترود با دقت به مصارف و کاربردشان و دستگاهی كه استعمال میشوند، متفاوتاند. همین شیوه جوشکاری که به آن جوشکاری گاز اکسی استیلن هم گفته می‌گردد و بایستی به وسیله تجهیزات خاصی انجام شود، بسیار سابق و کاربردی می باشد و مصارف صنعتی بسیار دارد. از جوشكاری استیل برای تولید استیل اهمیت ضخامت كم برای مصارف لبریز كاربرد مثل صنعت، كشاورزی، تهیه ظروف خانگی، كشاورزی، خدمات شهری و ساختوساز به کار گیری میشود. عملكرد همین نحوه به همین صورت می باشد كه حرارت حاصل از قوس الكتریكی، سبب ذوبشدن الكترود و قطعه گزینه اتصال می‌گردد و بدین ترتیب اتصال دو قطعه برقرار میگردد. همین شیوه جوش استیل اساسی دستگاههای منحصر و اهمیت ظرافت خاصی صورت می‌گیرد كه تحت گروه جوشكاری استیل اصلی ضخامت كم است. جوشكاری به صورت جامد و جوشكاری اساسی مراقبت گازهای هلیوم، آرگون و نظایر آن. پس از آن ، لحیم در معرض سطح های متعدد رطوبت قرار می گیرد. استیل زمانی ضد زنگ هست که حداقل10.5% کروم داشته باشد.کروم پس از ادغام اساسی اکسیژن هوا اکسید کروم تشکیل می دهد که لایه ایروی استینلس استیل تشکیل می دهد.این لایه چشم نمی شود البته باعث می شود ارتباط دربین هوا و فلز از بین رفته و استیل تندرست بماند.مقدار عمده کروم و نیز بعضا دیگر از موادسازنده موجود در آلیاژ مشابه نیکل و مولیبدن این لایه را تقویت کرده و خاصیت ضد زنگ بودن استینلس استیل را افزایش می دهد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم الکترود استیل صورت لطفا از سایت ما الکترود استیل ایرانی دیدن کنید.

ایندکسر