وقتی که جریان به سیم پیچ رسول می شود، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می نماید که پیستون را به سمت ذیل ناچار می نماید و بر نیروی فنر غلبه می کند. در شیرهای برقی آب باید به ماکزیمم و مینیمم فشار خطی که همین شیر ها در آن قرار دارد، توجه شود زیرا سلونوئید یا این که شیر برقی به صورت سیم پیچ به یک هسته آهنی پیچیده شده میباشد و حساس ایجاد عرصه مغناطیسی از شیوه عبور جریان برق، این نیروی مغناطیسی، حرکت خطی هسته را موجب می شود به این ترتیب شیر برقی آب انرژی الکتریال را به حرکت خطی تبدیل می کند. حیاتی توجه به مدل بندی فوق، تمام شیرهای پلی اتیلنی یا این که پلاستیکی اهمیت الکتریسیته ۲۴ VAC کار می کنند و سلونوئید های دیگر اهمیت ولتاژ ها و فشار های مختلف حساس آن‌ها سازگار نیست. همین شیرها به مهندسان همین قابلیت و امکان را می دهند که به طور مستقل و از خط مش بدور جریان سیال داخل یک سیستم را کنترل کنند. این شیر ها که بضاعت و توان جابه جا کردن مسیر سیال را هم دارند، در سایز های متفاوتی به این معنی که پهناور یا شیر برقی آب کوچک وجود دارند و سایز کوچک آن ها سبب می شود به رخ شیر برقی آب مناسب عرضه شوند و لیست ارزش شیر برقی آب از تنوع بالایی برخوردار باشد. نقش سوکت هم در عملکر آن است. از مزایای شیرهای برقی، سادگی، سادگی و قابل اعتماد نحوه ی کارایی شیر برقی بودن آنان است. حیاتی اعتنا به مزایای شیرهای برقی یک اینچی از جمله عملکرد بی آلایش آنها و در اختیار گرفتن کنندگی بالای آنها، تمنا برای خرید کردن آنها اکثر می باشد در سرانجام از تنوع میزان مرغوب بودن و بها بزرگ تری برخوردارند. شیر های برقی آب به جهت انقطاع و وصل کردن جریان های آبی و دیگر سیال ها در طول خطوط لوله های مهم و فرعی به فعالیت گرفته می شوند. از آنجا که همین شیر ها دارای گونه های و اقسام متعدد مانند شیر برقی آب ۲۲۰ ولت یا شیر برقی آب ۲/۱ یا این که شیر برقی آب ایرانی از راه بدور در دست گرفتن می شوند، در شکل مسافت همین شیر ها اهمیت مقصد، میزان گشوده و بسته نمودن آن را از مدت زمان ی ۰ تا ۱۰۰ دارای فرستادن فرمان الکتریکی گزینش می کند.

ایندکسر