همین تمرینات ورزشی به شما در وصال به تناسب اندام امداد میکند. در بازنگری های فعالیت آمده در کالج تربیت بدنی شهر کلن آلمان اثبات شده که متد EMS فقط رویه افزایش شتاب است و کلیدی به کار گیری از همین متد، حداکثر قدرت سرعتی یک ورزشکار به طور متوسط می تواند تا 30 سئو ارتقا یابد! ورزش ایکس بادی و دستگاه منحصر آن نه صرفا بر بر روی بازیابی اقتدار عضله کار میکند، بلکه در ترمیم بافتهای آسیبدیده بدن نیز مؤثر هستند. وقتی که عضله‌ها بواسطه ایکس بادی فعال می شوند فرآیند گردش خون در بدن افزایش می یابد و اثرات مثبتی بر روی ارتقا هماهنگی بین اعضای بدن و پوست تولید می کند. EMS چه رمانتیک بر بر روی بدن ساخت می کند؟ EMSچه احساسی بر روی تن ایجاد می کند؟ علاوه بر این، متد EMS به هنگام برداشتن وزنه سنگین دارای یک طرف تن حین برخی از ورزش های رقابتی، به تیتر توازن کننده فعالیت می کند و بهاین ترتیب از آسیب دیدگی ایکس بادی تخفیفان پیشگیری می کند. EMS-TRAINING چطور کار می کند. همین افراد مستعد به بیمار شدن میباشند و از جمله بیماریهایی که آن ها را تهدید می نماید می توان به دیابت نوع دو، سرطان های متعلق به هورمون و روده بزرگ و همینطور بیماریهای کیسه صفرا اشاره کرد. متعلق به هدف ها شما ، همین می تواند به معنا موردها متعددی باشد: پیشگیری از آسیب دیدگی و / یا این که این که بازیابی ، تمرین عملکرد حساس الیاف عضله ای سریع چرخشی ، تمرین توان فارغ از توشه فراوان در مفاصل ، تناسب اهمیت یک تمرین تمام بدن در دوران محکم بودن و غیره. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت ایکس بادی نیاوران.

ایندکسر