در سطح مقدماتی جنایتکار صرفاً یک نماینده قانونی می تواند تعیین کند ولی به جهت معترض محدودیتی پیش بینی نشده مگر این‌که حکم تبصره ماده ۳۴۶ ق.آیین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرایم مورد قضیه صلاحیت دادگاه کیفری یک طرفین می توانند حداکثر دو وکیل در دادگاه تعیین کنند به شاکی در سطح تحقیقات مقدماتی وکیل کیفری ظریف تسری می دهیم. در به عبارتی روز ها یکی از بازجوها از من بازجویی کرد که متوجه شدم بازجوی پرونده جمعیت امام علی بوده که خیلی تلاش داشت شکواییه ما را سیاسی امنیتی جلوه دهد و به نوعی آن را به جمعیت امام علی متصل نماید که من در همین حوزه هم به هیچ تیتر چیزی ننوشتم و آنجا تاکید کردم که همهی اینها یک دروغ است. اگر‌چه دعوای کیفری فارغ از وجود وکیل نیز می تواند طرح و پیگیری شود البته خوب تر میباشد گلایه مند یا متهم در همین زمینه نخست مساله را حساس یک نماینده قانونی کیفری در در میان بگذارد تا از مشاوره او برای انجام اقدامات حتمی و صحیح در همین زمینه بهره مند شود و تا جایی که قابلیت داراست از بروز غلط و تولید ضرر و زیان احتمالی در ادامه پروسه پرونده جلوگیری کند. همینطور به جای انتشار و صادر شدن بخشنامههای تکراری به جهت توقف چنین رفتارهای قانون شکنانه کار عملی و کارآمد صورت بگیرد و حتماً دست ضابطین خلافکار را از پروندههای سیاسی بدور کنند، زیرا گاه حس می‌شود آن ها بخش اعظم در گیر یک توهم دسیسه شده باشند و یا از سر خصومت شخصی به جهت وکیل کیفری چیست افراد پرونده میسازند. همانطور که گفتیم، پروندههای کیفری دوچندان دارای اهمیت هستند و دفاع و رسیدگی به آن‌ها عمل هر وکیلی نمی باشد و نتیجهی آنها خیلی اساسی است، به صورتی که گاه پای جان یک انسان در در میان است. در بخش اعظمی از مواقع ، در شکل طرح دعاوی متعدد به جهت این‌که امور حقوقی شرکتها به صحت و پایین بررسی مشاوره حقوقی تلفنی اهمیت نماینده قانونی دادگستری انجام شده باشد احتمال موفقیت و برد در پرونده عمده خواهد بود . امروزه اهمیت دقت به این که در شرکت ها خصوصی و مدنی ، دعاوی مختلفی ممکن هست مطرح شود نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی بدون پول اصلی نماینده قانونی همواره احساس میشود به جهت پیچیدگی و دشواری رابطه ها داخلی و خارجی شرکتها و همچنین اقدامات پرسنل در شرکتها و لزوم شناخت دارای مسائل حقوقی و قوانین و همچنین به روز بودن شرکت در مسائل قوانین نو الزام است.

ایندکسر