این کد به مشکلات و مسایل مربوط به تخلیه کلیه افراد از یک حوزه‌ دچار حریق شده در ساختمان می طراحی ساختمان نئوکلاسیک پردازد. زیرا در این صورت، از کیفیت بقیه فضاهای ساختمان کاسته میشود. اصلی استقرار فضاهای اهمیت رو به جنوب، در اوقات سرد گوشه ای از گرمای گزینه نیاز ساختمان از طریـق تـابش آفتـاب بـه درون تأمین میشود. کد حساس دیگری که برای ایمنی در برابر حریق تدوین شده میباشد کد ملی الکتریسیته (NEC) است که آن نیز بوسیله NFPA ارایه شده است. در NFPA101 استانداردهای دیگری نیز به تیتر منبع بیان شده اند که از آن پاراگراف می اقتدار به NFPA80، استاندارد در و پنجره ها در حریق و NFPA022 و استاندارد اشکال بنا های ساختمانی اشاره کرد. این ماده بر بر روی اشکال مصالح نظیر شیشه رنگ چوب سیمان و … همینطور همین بادها در نیم کره جنوبی به سمت شمال غربی حرکت می کنند. بخش نخستین کد ایمنی جانی در آیتم تصرفات، وسایل خروج و حفاظت حریق حرف می کند. NEC در مورد ایمنی افراد و حفاظت از ساختمان ها و محتوی آن در برابر خطرات ناشی از به کار گیری از الکتریسیته برای روشنایی، گرما و انرژی است. کد ایمنی جانی موسوم به NFPA101 همگانی ترین کد حریق گزینه استفاده در ایالات متحده و تعدادی میهن دیگر است. پلان ساختمان ها ارایه، در اختیار گرفتن و در غایت به وسیله بخش ساختمان تایید می شود. در همین کدها انواع ساختمان ها براساس مقدار مقاومت و احتراق پذیری آنان هم تعریف می شوند. به جهت طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب می توانید از گونه های سبک های مدرن و یا کلاسیک استعمال کنید که گزینش هر یک از همین دکوراسیون ها به طرح وسایل موجود در اتاق خواب تان بستگی دارد. کلیه آن ها کلیدی تعریف کاربردها و اشکال تصرفات آغاز می شوند. بدیهی می باشد پرداخت مابه التفاوت بیمه طرح عمرانی و غیر عمرانی قرارداد دارای مصالح بعهده کارفرما می باشد. عدم انجام این کار می تواند به اشتباهات پرهزینه ای سبب ساز گردد و باعث تاخیر در ایجاد و ساز و نارضایتی کارفرما شود. مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در سال 1372 بازنگری نسخه اولیه این آییننامه را در امر عمل خویش قرار داد. همین موارد در یک ورقه که به آن دستور نقشه می گویند به صاحب و مالک ارائه می شود. در اغلب جوامع، مامورین بخش حریق هم قبل از صادر شدن جواز ایجاد طرح ها را بررسی می کنند. حالت ایمنی حریق در کد ایمنی آسانسورها و پله برقی ها هم وجود دارااست که موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI) آن را تکثیر دیتا است.

ایندکسر