همین فیلم بوسیله «جاناتان لوین» کارگردانی شده هست که در پیشین تجربه کارگردانی فیلمهای خوبی همچون ۵۰/۵۰ و The Night Before را در کارنامه خویش دارااست و به خاطر همین هست که برای بار سوم، روگن را در فیلم خود قرار دیتا است. SHAZAM را کارگردانی کند. البته به هر حال قسمت سوم که تمامکننده این سهگانه بود، باز هم بها دیدن دارد؛ چرا که بازیگرهایی همچون «جیمز مکآوی»، «بروس ویلیس» و «سامول ال جکسون» به قدری در این فیلم خوش درخشیدهاند که میتوان از ایرادات فیلمنامهای و بعضی کارگردانی گذشت و از تماشای این فیلم لذت برد. وقت نام «سم مندز» به در بین میآید، یک‌سری فیلم هستند که به شدت در کارنامه هنری او میدرخشند و به ما همین اطمینان را می‌دهند که فیلم او قطعا جزو بهترین فیلم های ۲۰۱۹ میباشد که نباید دیدن و تماشای آن را از دست داد. این مورد قضیه هر سال بیشتر رنگ واقعیت به خویش پیدا می‌کند و امسال کلیدی تکثیر فیلم Glass، او بالاخره بر سهگانه Glass انتها داد. پیدا نمودن دنیای فرضی «داستان اثاثیه بازیها ۴» در جمهوری اسلامی ایران به همان اندازهای غیرممکن است که روزی عروسکها زنده شوند و به گویش ما صحبت کنند! بعد از تعدادی فیلم فاجعهای که دی سی به جهت دنیای سینماتیک خود ساخته بود و تصمیمات اشتباهات شرکت برادران وارنر، درحال حاضر حساس فیلمهایی همچون شزم و آکوامن، به نظر میرسد که دی سی و برادران وارنر به ندرت خط مش خویش را پیدا کردهاند و اصلی اقتدار بیشتری رو به جلو حرکت میکنند. هنگامی صحبت از انتخابات در شهرهای مختلف میشود، ممکن است هیچ شهری جزو تهران نتواند آن شعف و هیجان کمپینهای انتخاباتی را تداعی کند؛ به این ترتیب چنانچه این فیلم قرار بود در جمهوری اسلامی ایران فیلمبرداری شود به احتمال خیلی زیادی در شهر تهران فیلمبرداری میشد. «شکستناپذیر» و «شکاف» هر دو فیلمهای فراوان خوب و جذابی بودند و برای انتها بندی دو فیلم جالب انتظاری جزو یک نصیب پایانی نفسگیر نداشتیم، اما فیلم آنچنان که می بایست جالب و بینقص نبود و اصلی یک سری ایرادات فیلمنامهای و کارگردانی، حساس و ارزشش مضاعف کاهش از چیزی بود که فکرش دانلود ا فیلم جدید را میکردیم. او در سال ۲۰۱۰ فیلمی اساسی اسم Animal Kingdom ایجاد که حیاتی عکس العمل فراوان مهربانی از طرف منتقدان و مخاطبان رو به رو شد البته طی تعدادی سال گذشته فیلمهای ناموفقی تولید که هرگز به سودآوری نرسید و حتی به او لقب استعداد از دست رفته را دادند. او مدام به خاطر ساختن فیلمهای دوچندان آزاردهنده آوازه دارد و حتی فیلمهای آزاردهنده مهربانی هم نمیسازد، اما در تنبل ساحلی کمی سلیقه داستانپردازی او متفاوتتر شده میباشد و دید سینمایی او تغییر‌و تحول کرده و یا بهتر می باشد بگویم بهبود یافته است! در این فیلم اساسی بازی نوازالدین صدیقی، شویتا باسو پراساد، ایندیرا تیواری و جیتندرا کومار خوا‌هیم دید: یان مانی یک مرد بینوا هست که نمی تواند در زندگی هیچ پیشرفتی داشته باشد او احوال مالی لطف ندارد و در کارش هم که دستیاری یک دانشمند میباشد هیچ موفقیتی ندارد تا اینکه او آن گاه از رفتن پسرش به مکتب تصمیم می گیرد که او را تبدیل به شخصیت غالب نماید. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دانلود فیلم ماتریکس 4 دوبله فارسی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر