زنان هنرمند بلوچی ایدههای خلاقانهای به جهت زیباترکردن خویش دارند؛ مثلا برای بافت موهایشان از استوانههای نقرهای که به آنان (مودیگ) گفته می گردد استعمال میکنند. • در صورتی که حساس خودروی شخصی به چابهار هجرت میکنید، مسلما قبل از سفر، سلامت خودروی خود را از فنی آنالیز کنید و لاستیک زاپاس و اسباب و اثاث حتمی را به همپا داشته باشید. هجرت به چابهار نظیر هجرت به یک مرز و بوم جدید کلیدی فرهنگ وتمدن و آداب و رسوم مختلف می باشد که در باطن مرزهای مملکت خودمان قرار دارد. و البته حکایت آخر همین هست که درخت انجیر معابد حاجت مردانی که می خواهند چند همسر داشته باشند را برآورده میکند. در هوا میچرخد و هواییتان میکند. در همین نصیب از ساحل میگردد صعود امواج را در عکس العمل حساس صخرهها تا ارتفاع 15 متر دید. چابهار تنها ساحل کشور ایران به سمت اقیانوس است و در ساحل آن می توان جلوه مهم شکوه اقیانوس را دید. یکی از از دارای شهرت ترین و با ترین مرکزها خرید چابهار، بازار بزرگ فردوس میباشد که همواره آیتم استقبال بخش اعظم گردشگران قرار می گیرد. مرکز خرید کردن صالحیار یکی دیگر از مرکز ها خرید کردن بزرگ و مدرن در ناحیه آزاد چابهار است. لباس محلی اهالی چابهار لباس بلوچی هست که به عامل سوزن دوزیهای خوشگل و رنگارنگ و الیاف ابریشمی که در بافت لباس به عمل میرود، گران قیمتترین لباس محلی ایران است. بازار سنتی چابهار به بازار بلوکان، دکه بازار و ننه بازار نیز پر اسم و رسم است، دروازهای به دل فرهنگ، مناسبات، لهجه و حالا و هوای چابهار و مردمانش خرید دوربین چابهار است. ماهی و میگوهایی که صید شده و مردان ماهیگیر بلوچ که به دل دریا میزنند. در راسته خیاطهای بازار سنتی، خیاطها ترازو مردان بلوچ را میگیرند و مهم پارچههایی که از این بازار خریدهاند برایشان لباس سنتی میدوزند. طعام خرما، یک غذای محلی مقوی و اهمیت طبع گرم چابهار می باشد که از ترکیب خرما، نان، حبوبات و برنج تشکیل شده. دکه بازار یا بازار سنتی یکی از کشش های چابهار میباشد که علاوه بر خرید، قیمت بازدید و گذراندن اوقاتی یک سری را کلیدی محلی ها و شناخت دارای صنایع دستی و وسایل مصرفی مستقر دارد.

ایندکسر