داروهایی که جراح سینه تجویز نموده می باشد را به طور آراسته و مطابق دستور استعمال نمایید. پس از گذشت نیم ساعت آب یک پیاز را گرفته و اساسی یک استکان آب ادغام نمایید. پیش از انجام لیفت سینه باید در رابطه کلیدی موضوعاتی همچون: گزینش انتظار شما از جراحی، موقعیت یگانه بیماری و پزشکی، حساسیت و وجود حساسیت های دارویی خاص، سوابق ی فعالیت جراحی، مصرف الکل یا این که تنباکو، مصرف مواد مخدر، سوابق ی بیماری هایی از گزاره سرطان سینه در خویش یا اشخاص درجه یک خانواده( در اینصورت می بایست نمونه های گرفته شده یا این که آزمایش های پیشین را به همراه داشته باشید و به دکتر جراح خود ارائه دهید)، با پزشک خویش حرف نمایید. می توانید به خاطر انتخاب یک گزینه درست ، در دستیابی به سینه هایی محکم تر و دیدنی تر به خودتان افتخار کنید ، و اعتماد به نفس خود را مجدد به دست آورید. گاهی زمان ها عفونت می تواند سبب شود بخشی از زخم آسیب ببیند که همین باعث طولانی شدن دوره بهبودی و بدتر شدن جای زخم مانده میشود؛ عفونت معمولاً ناشی از میکروبهایی است که به شکل خاموش در منافذ سینه قرار دارند.برخی اشخاص به طور ذاتی طوری هستند که جای زخمهایشان کشیده و محو می گردد و بعضی دیگر جای زخمهایشان به جهت یک مدت طولانی کلفت و قرمز باقی میماند. به این ترتیب واجب است تا قبل از اقدام به هر گونه جراحی در آغاز دارای یک جراح فوق تخصص پلاستیک و زیبایی مشاوره های ظریف رخ گیرد تا بتوانند به هدف ها خویش از این جراحی نزدیک شوند در عین درحال حاضر عوارض و خطرات کمتری را به جهت آن ها به یار داشته باشد. لیفت سینه Vampire ، یک روش غیر جراحی به جهت افزایش دادن سینه ها و لیفت آن ها ، سوای زمانه ازکار افتادگی و درد می عمل لیفت بینی گوشتی باشد. لیفت سینه Vampire ، یک معالجه موقتی میباشد و در رخ تمایل به ادامه یافتن نتیجه ، درمان می بایست تکرار شود. برش سوم در پایین پستان به صورت افقی داده می شود. بههرحال در صورتی که دکتر معالج روش مهاجم را توصیه کند، دارای کل قدرت همت می کند حیاتی حداقل مقدار برش و کمترین زخم بارز، مطلوبترین عاقبت ممکن از فعالیت حاصل شود. همین شیوه لیفت سینه به جهت اشخاصی پیشنهاد می شود ، که افتادگی سینه در آن ها در مرحله جزئی تا متوسط قرار دارد.

ایندکسر