دمپر میان کانالی پره دوبل به جهت در دست گرفتن مقدار هوای عبوری از نتورک یا داکت هوا به کار گیری می شود . به جهت کارایی بهینه و کمتر هزینهها و همینطور حالت گوناگون جریان هوا و بالا بردن میزان مرغوب بودن هوای گوشه و کنار تعیین دمپر مناسب از کلیدی بالایی برخوردار است. این دمپر صرفا جهت انسداد یا گشوده کردن جریان هوا به کار می رود و اصلی دو جور دستگیره ی تنظیم است: دستگیره ی دستی و دستگیره ی برقی. این دمپر فقط به جهت انسداد یا این که باز نمودن جریان هوا استعمال می شود. دمپر دربین کانالی پره دوبل اهمیت دو صورت از دستگیره دستی و موتور الکتریکی به حرکت در می آید و حساس حرکت پره ها قابلیت در اختیار گرفتن و تنظیمکردن میزان عبور هوا را پیدا می نماید . کارایی همین دمپرها شباهت دوچندان زیادی به شیر آب دارد. عملکرد آن به اینصورت می باشد که به وسیله فیوزهای منحصر به فرد زمانه آتش سوزی بصورت اتومات کار کرده و سبب ساز انسداد مسیر ورود و خروج هوا می شود. به کار گیری میشود.این گونه دمپر دربین کانالی به وسیله ی فیوزهای منحصر به فرد زمان آتش سوزی به صورت خودکار عمل می نماید و مسیر ورود وخروج هوا را مسدود نموده و از نشر حریق در مسیر داکت پرهیز می کند. دمپر بادی به همین شکل فعالیت می کند که : هنگام روشن بودن هواکش پره های آن حساس فشار هوای هواکش بشکل اتومات عمل می نماید مسیر خروج هوا را گشوده می کند و زیرا پره های دمپر با کمک اهرم به یکدیگر اتصال پیدا کرده اند حساس خاموش شدن هواکش و اندک شدن فشار هوای مکنده این پره ها، هم‌زمان دمپر را به حالت مسدود درمی آورند که از خارج به درون کانال هوا وارد نشود. همان طور که شیر آب را می قدرت به میزان دلخواه گشوده یا این که بسته نمود و از میزان آب خروجی به کار گیری کرد؛ در خصوص دمپرها هم این امر راستگو بوده و اصلی گشوده و بسته یا این که تنظیم نمودن به طور دلخواه میزان جریان هوای محیط تهیه می شود. ولی به عبارتی طور که در بخش اعظم اماکن چشم اید، جای خاصی برای کارگزاشتن آنان وجود نداشته و به رخ دلخواه و گهگاه اوقات به استدلال کمبود فضای به اندازه به تحمیل در یک محل یگانه نصب می گردد. در هر محفظه حیاتی توجه به بعد ها و میزان محیط، موقعیت کاری (خانگی، اداری، تجاری یا این که کارگاهی) و محل نصب دمپر گزینههای مختلفی از نظر حجم، قدرت و دور موتور جهت شناسایی و کارگزاشتن وجود دارد. از این دمپر جهت به کارگیری در دوران آتش سوزی برای مسدود شدن مسیر کانال گزینه به کارگیری دمپریدون قرار می گیرد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت کجا و شیوه به کار گیری از دمپر میل لنگ دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر