خواه شما دمپر اتوماتیک داشته باشید یا جور دستی، در هنگام عکس العمل اساسی نقص‌ حتما حیاتی متخصصین تماس بگیرید تا به شما کمک کنند تا مشکلات تهویه مطبوع در فضای مسکونی یا این که تجاری شما حل شود. لوورها به عنوان یک رویه حل استوار به جهت کمتر هزینههای گرمایشی و خنکسازی شناخته شدهاند و یک سیستم اثرگذار برای در اختیار گرفتن آب و هوا در یک ساختمان و سوق‌دهی هوای تازه در زمان خروج هوا هستند. زیرا درصورتیکه روزنه به شکل تمام و کل وقت باز باشد هوای سرد سردخانه به سرعت وارد یخچال شده و باعث به یخ زدن مواد غذایی در آن می شود. وقتی که دمپر یخچال خراب می شود بایستی به دنبال عامل آن باشید تا مهم رفع ایراد از خرابی مجدد این قطعه پیش گیری نمایید. 2. این کار منجر می شود به موتور دستگاه فشار وارد شده و خراب شود. استفاده از همین دمپر موتور ما را توانا مینماید وضعیت دما و فشار هوا را بهصورت دقیقتری کنترل کنیم. 3. البته در صورتی که این دریچه به علت خرابی مدام گشوده بماند منجر می شود مواد غذایی درون فریزر به برهان تحت بودن بیش از حد دما یخ دمپر نتورک صنعتی بزنند. اکنون اگر دمپر خراب شود، امر پیروزی سردخانه مبنی بر افزایش دمای یخچال به دمپر منتقل نشده و در سرانجام ی وارد نشدن هوای خنک به اواپراتور هوای باطن فریزر گرم می شود. هنگامی که یک عدد از پره های موجود در دمپر شکسته شود، قطعه عملکرد خویش را از دست می دهد. این جور دمپرها به دلیل قرار گرفتن دمپر در وضعیت ایمن در صورت خرابی، دوچندان مفید هستند؛ در شکل وجود ایراد در کنترل دمپر، دمپر گشوده نشده و هوا به جریان می افتد.به هر حالا بیشتر مصارف این نوع دمپرها به نوع ای هست که دمپر به محض حذف الکتریسته بسته می شود، و به‌این ترتیب از پخش شدن دود و آتش به دیگر بخشها جلوگیری می کند. تیغه های دمپر۷و۸ طوری تنطیم شده اند که هم‌زمان حیاتی عملکردِ مدل دمپر یک درمیان و بصورت معکوس عمل می کنند و باز و بسته شدنِ تیغه های دمپر بصورتِ ۷و۸ به رویت می رسد. بدنه دمپرهای ضد انفجار از ورق استیل بضخامت 5mm، به رخ Channel ساخته شده است. ساختارِ کادر و فریمِ دمپر هوابُر هم شبیه دمپر موازی می باشد، اما به لحاظِ بدنه به طور کامل مختلف از دیگر اشکال دمپرها می باشد.

ایندکسر