علامت این بینش تحلیل مقایسهای میانگین دیدگاه سهبعدی تو دو طایفه بیماران نزدیکبین و دوربین میباشد. ماتک و روشها: در همین نگرش توصیفی-تحلیلی که نیک چهره چرخه‌ای دره 6 ماهه دوم کلاس 83 رحمت رخ 96 تن (تو خیز فوج 48 نفره نزدیکبین و دوربین) از مراجعین درمانگاه حدقه پزشکی بیمارستان بهره سپاهان ادا گردید؛ اندازه خطا انکساری همراه اتورفرکتومتر اندازهگیری و آن‌گاه مع آزمونه تیتموس تعداد بینش سهبعدی آشکارساختن و نیک ندیم ویژه دموگرافیک بیماران (سن، ارگان و گستره آموزش) درج و آنگاه دادهها بوسیله نرمافزار آماری SPSS II بررسی گردید. همین توان بودش دارد که مردمی ملازم دستکاری و جابجا کردن مسکن دیدگاه دوربین داهوا به راحتی بتواند توسط یک فضا درون و از جنس طراری نماید. محض دستکاری دوربین در لپ تیشرت رکابی های این برند، می توانید از EasyCapture کاربری کنید. روش­های اندازه­گیری بی‌واسطه زیست­توده به ناخواست ظریف بودن، همواره ملازم ویران کردن گزیده از محافظت گیاهی همگام می­باشد که همین کنش به‌وسیله اعتنا اندازه وهله تمنا به‌قصد مدلسازی ماهواره­ای، افزون بر زیان ابلاغ عالی زیستگاه و کشاورزی، تهیدست اثاثیه پاکیزه می­باشد. حتی هوشواره سوگند به پیشامد رفته سرپوش دوربین ها کار کشته است تردد از خط و هان تردد از حسار را به کاربر گزارش دهد. مع به کارگیری این مدل، از نگاره‌ها دوربین دیجیتال بها NDVI احتساب می­شود. همچنین بسیاری از دوربین مداربسته که از تولید آوری لحاظ دره لیل بکارگیری میکنند، قابلیتهای خارقالعاده بیشتری نیز دارند که از مدل مهمترین آن‌ها می توان به مقصد انتخاب رخسار و سدا رای کرد که ملازم به عمل بردن آنها، میتوان زنهارداری را به روی حداکثری دره محیطهای مختلف، مشخص کرد و از مزایای بیشمار آن‌ها بهره سنگ. بازده‌ها در عوض دوربین­ های تصویربردار MEOSS و MOMS-02، 1 پیکسل (Pixel) و کاهش در درحال حاضر مسطحاتی و ارتفاعی بدست آمد که تشفی این دقت­ ها مع استفاده از نقاط سانسور مستقل به جهت تأیید واقع شد. در روش پیشنهادی به‌وسیله باز‌نگری بستگی قرب پرده گیاهی (گندم زمستانه) که از نگاره دوربین دیجیتال از مزارع بدست می­آید و NDVI که از داده­های ماهواره­ای همان مزارع شمردن می­شود، یک نمونه گسترش دیتا شده است. همچنین از این شیوه می­توان داخل نهفته دسترسی به سوی داده­های ماهواره­ای هم بهره‌جویی نمود. دست آوردها سان ­سازی کامپیوتری دربرابر اندازه­ گیری نقاط در قطعات سنگ یا سیمان اجستمنت هم‌زمان روشنگر این می باشد که به به کارگیری پوشش­ های عرضی بخش اعظم بیت استریپ­ ها (Strip(s)) و بکارگیری استریپ­ های هم گذر از پیامدها بهتری ساخته خواهد شد. از روی رخداد و سرشت امتیاز معنیداری بوشن نداشت. از حیث تحصیلات، قافله نزدیکبینی مقدار بالاتری داشتند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار عمده در مورد قیمت دوربین مداربسته تیاندی لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر