سیم پیچ ها تا ۳۳ منطقه تقسیم بندی میشوند. راکتهای فلزیاب براساس توان شناسایی نوع بندی میشوند. از لحاظ کارشناسان بهترین راکت بازرسی بدنی به این رخ هست که شناسایی دقیق خیس و قدرت همین را داشته باشد ، امکان تنطیم مرتبه آلرژی را داشته باشد، تا برای بازرسی خوب تر به جهت مصرف کننده باشد.بعد از موردها فوق می بایست به گونه تولید مناسب ، وزن و حجم ناچیز داشته باشد، که در استفاده روزمره بهترین کارایی را ساخت کنند. و به جهت ادراک بهتر از اقتدار و آلرژی دستگاه میتوانید ویدیو های ما را در آپارات تماشا بفرمایید. چراغ های هشدار در کنار همین نصیب ها وجود داراست که پیدا نمودن شیء برای شخص امنیتی دوچندان معمولی تر میشود. که دارای تهیه همین سنسور ها میتوان میزان آلرژی را گزینش کرد. اهمیت به کار گیری از راکت بازرسی می توان از ورود هرگونه ابزار غیرمجاز همپا اشخاص در حین بازرسی جلوگیری بهعمل آورد. باتوجه به بها بالای خودرو در ایران حساس استفاده از ابزارهای امنیتی برای تامین امنیت راکت بازرسی بدنی کنکور خودرو حتمی است. بیشترین کاربرد راکت بازرسی در در فرودگاهها، مراکز امنیتی و نظامی به منظور شناسایی قطعات الکترونیکی از گوشی تا اشاره گر مموری و گونه های فلزات آهنی و غیرآهنی از راکت بازرسی استفاده میکنند، تا از پیدایش حوادث احتمالی جلوگیر کنند. فرودگاهها، سفارتخانهها، مرکز ها نظامی و امنیتی، مجلس، دفتر ریاستجمهوری و افراد یگانه بایستی از لحاظ امنیتی پوششی امن داشته باشند. همچنین در اکثری از قابلیت و امکان مختص ضبط صدا و فیلم ممنوع است. به همین دلیل از راکت بازرسی به کار گیری میگردد تا از ورود افرادی که اسباب و تجهیزات ضبط صدا و تصویر ملازم خویش دارند، دوری شود. در حالتی که یک قطعه الکترونیکی یا این که فلزی در محدوده راکت قرار بگیرد، ردیاب بوق می‌زند و بازرس از وجود قطعه الکترونیکی یا فلزی باخبر میشود. بیارزشترین حوادث نیز میتواند از نظر سیاسی چالشی جدی برای یک مرزوبوم ایجاد کنند. این میدان الکترومغناطیسی جدید بوسیله سیم پیچ گیرنده شناسایی می شود، که یک هشدار به جهت اپراتور ایجاد می کند. و برای سالمی افراد خطری ندارد. اساسی به کارگیری از راکتها میتوان از ورود و خروج هر مدل ابزار غیر مجاز به ملازم اشخاص در حیت بازرسی جلوگیری به فعالیت آورد. از خویش منتشر می کند. راکت بازرسی یک میدان مغناطیسی در اطراف خویش ایجاد میکند. به همین عامل بایستی در مکانهایی که حساسیت بالایی در موردشان وجود دارااست و حتی رخدادی کوچک نیز می تواند مثل یک بمب خبری بترکند، توجه ویژهای داشت. که این شخص به طور بالقوه می تواند یک سلاح خطرناک و مبتنی بر فلز مثل چاقو یا این که اسلحه را مخفی کرده باشد. بیشتر از این در شارژ باشد آسیسب جدی به دستگاه وارد میگردد.

ایندکسر