سود سوزآور و آب رقیق شده در ترکیب کن، میکس می شوند. در صورتی که محلول های مورد به کار گیری رقیق باشند، همین واکنش بی خطر است. برای کمتر خطر قرار گرفتن در معرض این ماده شیمیایی محصولات حاوی آن را بدور از دسترس کودکان حفظ کنید. این واکنش این چنین است که سدیم را باطن آب میریزیم در صورتی که میزان سدیم مضاعف باشد خطر آتشسوزی و انفجار هم وجود دارد. هیدروکسید سدیم زیاد بسیار در آب حیاتی اتانول و متانول محلول میباشد و یک مخلوط خوب برای مخلوط کردن حیاتی همین مایعات است. سدیم هیدروکسید در مقادیر بسیار برای خمیرکردن چوب برای ساختن صفحه و فیبر های بازتولیدی استعمال می شود. سدیم هیدروکسید به دو صورت جامد، که شبیه به پرک هست و اهمیت نام سود پرک یا این که سود سوز آور، و مایع (سود مایع) در بازار وجود دارد. در اثر واکنش بین سولفات مس و محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع | محلول سود پرک) هیدروکسید مس به صورت رسوبات آبی رنگی رخ می گیرد. هیدروکسید سدیم می تواند به طور یگانه باعث انتقال چربی طاقت فرسا شود و از تجمع چربی که سبب مسدود شدن زهکش ها در صابون محلول می شود گردد ، از آنجایی که همین ماده نسبت به سایر مواد در دسترس ، مقرون به صرفه تر میباشد و اقتدار پاک کنندگی بیشتری دارااست در صنعت برای تمیز کاری گزینش بجایی می باشد . محلول های سدیم هیدروکسید اهمیت افزودن ترکیب این ماده جامد به آب ساخته می شوند و هیچوقت آب به آن نمی رسد، برهان این دستور آنست که مقادیر متعددی گرما زمان حل شدن هیدروکسید سدیم در آب ایجاد می شود. حدود 56 درصد سدیم هیدروکسید تولیدی، در صنعت به کارگیری می شود که از این مقدار 25 درصد آن در صنعت کاغذ به کار گیری می شود. تناول کردن سود، در رخ بلع بایستی بلافاصله میزان متعددی آب یا شیر (در حدود 240 میلیلیتر) نوشید و به سرعت دارای مراکز درمانی تماس گرفت. مواد جامد آبی ساخت شده، هیدروکسید مس می باشند که به صورت نامحلول در ظرف آزمایش ته نشین حلال سدیم هیدروکسید میگردند. هیدروکسید سدیم در صنعت پتروشیمی و استخراج از چاه های نفت. لذا می اقتدار صابون های زینتی را نیز نمونه زد این مدل صابون ها که در آن ها گلیسیرینه وجود دارااست که از آن به جهت لطافت پوست به کار گیری شده از سدیم هیدروکسید به کارگیری می شود. از سدیم هیدروکسید در تولید نمک های سدیم، پاک کننده ها، تهیه و تنظیم pH و سنتزهای اورگانیک مورد به کار گیری قرار می گیرد. به عنوان مثال قاتل سریالی ایتالیایی، لئوناردو سیاسیولی، از این ماده شیمیایی برای پنهان نمودن اجساد استفاده می کرده و در غایت از آن‌ها صابون ایجاد می کرده است.

ایندکسر