به دو استدلال تیونینگ خودروها انجام میشوند. این عمل در صورتی که به وسیله کارشناس و سوای نقص انجام شود علاوه بر این‌که مشکلی -چه در دعوا فنی و چه در دعوا افت قیمت- به وجود نمی آورد، بلکه بسیار پسندیده تر و زیباتر خواهد بود. این قطعه در واقع حرکات خطی پیستونهای 405 را تبدیل به حرکت دورانی میکند. تیونینگ قابل انعطاف افزاری 405 ، در واقع به عبارتی ریمپ ایسیو پژو 405 می باشد. در واقع وظیفه وایرها ( Spark Plug Wire) در خودرو، رساندن الکتریسیته از کویل در ماشینهای جدیدتر یا دلکو در ماشین های سابق خیس به سر شمع هاست. شمع داری قطعه ای به اسم وایر شمع میباشد که وظیفه اهمیت انتقال الکتریسیته خروجی از سیستم جرقه زنی به شمع های موتور را دارد. به علت حساسبودن همین دستور به جهت بهدست آوردن سرانجام مناسب خوب تر می باشد از متخصصان همین دستور امداد بگیرید. کیت مکش به علت تغییر در محصول و مواد ورودی هوا و تغییر مکان فیلتر هوا منجر تنفس بهتر موتور می شود.( تغییر تحول در کالا ورودی هوا ــ ورودیهای هوای استاندارد به برهان به کار گیری از پلاستیک فشرده و صفحه فلزی گرما را به خود جذب می کند. بلکه همین کیت نسبت به سیستم مکش ساده (که به برهان مکان آن در موتور هوای داغ خیس به موتور وارد می کند) هوای خنک تری به موتور می فرستد که همین عامل، سبب ساز بهبود عملکرد موتور میشود. برای ریمپ ecu بایستی دستگاه تخصصی، کامپیوتر و قابل انعطاف افزار اصل ( برای مثال Winols ) را تهیه و تنظیم کرد و در صورتی که اصلی قابل انعطاف افزار غیر اورجینال صورت گیرد ، در مواقعی ایسیو میسوزد. یعنی در یک وضعیت که بخش اعظم متداول است، لولا در سر جای خودش قرار می گیرد اساسی همین تفاوت که باز شدن درب به جای این‌که به سمت طرفین ماشین باشد، به سمت بالا باز می شود. چون گهگاه ممکن است هزینه ی آن تا دو برابر یک ماشین استاندارد و بی آلایش شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار اکثر در گزینه تیونینگ وانت نیسان لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر