در این گونه از فشار شکن ها، می توان، کلیدی چرخاندن فلکه تنظیم، فشار را در شکل لزوم، به مقدار دلخواه تغییر‌و تحول داد. کلیدی این حال، سرعت بالای جریان می تواند باعث تغییر تحول فشار شود. همین به ظرفیت جریان بزرگتر حساس تغییرات فشار کمتر یاری می کند. شیرهای اطمینان اصلی انجام تعدیل فشار وظیفه حفاظتی دارند، یعنی زمانیکه فشار سیال محل ورود به آنان از مقدار مشخصی فراتر برود، بصورت خودکار فعالیت کرده و سوپاپ آنان گشوده می شود و حساس تخلیه سیال، فشار را به مقدار استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته جلوگیری می نمایند و در غایت کلیدی رسیدن فشار به میزانی کمتر از ماکسیمم فشار شیر اطمینان مورد استفاده، شیر دوباره بسته می شود. فشار سیالات در سیستم های لوله کشی باید همواره به اندازه مقدار نظارت شده به جهت آن سیستم باشد و فشار کمتر یا عمده از آن مقدار سبب آسیب هایی جدی می شود. شیر فشار شکن پیلوت دار خارجی که در آن دیافراگم های دوگانه جایگزین اپراتور پیستون طراحی داخلی شده است. شیر فشار شکن رکسروت، از انواع شیرهای هیدرولیکی برند rexroth آلمانی است که وظیفه تنظیم فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده شیر فشار شکن صنعتی دارد. شیر فشار شکن رکسروت در اشکال متفاوت دستی و برقی ایجاد می گردد. فشار آب در هنگام جریان یافتن آب فشار سوپاپ را در بازدارنده برگشت جریان شلنگ گشوده می کند . این فشار شکن ها به خواسته بستن یک سوپاپ بررسی حساس به کار گیری از فشار هوای خارج کار می کنند . یک شیر فشار شکن بوسیله پیلوت از یک سوپاپ به جهت بارگذاری روی پیستون یا این که دیافراگم استفاده می نماید که نیروی رو به تحت آیتم استعمال برای بازکردن شیر با بزرگتر را فراهم می کند. در صورتی که سیستم های لوله کشی به صحت طراحی نشده باشند قابلیت و امکان سقوط ناگهانی سیستم لوله کشی وجود دارااست . جریان در طی سیستم های لوله کشی ممکن است دچار افت و یا ارتقا بیش از حد فشار شود. به طور کلی، شیر فشارشکن، جریان و فشار آب در نتورک های توزیع آب و خطوط انتقال را کنترل، تهیه و کمتر می دهد. فشرده سازی فنر نیروی بازکنی را بر روی شیر فشار شکن ایجاد می کند که جریان را ارتقاء می دهد. شرکت رکسروت، یک کمپانی فعال در راستا تولید اشکال تجهیزات هیدرولیکی در عالم میباشد که در مرز و بوم آلمان مستقر می باشد. در حالت معمولی کار ، شیر فشار شکن در حالت باز می باشد ولی شیر تخلیه فشار در حالت بسته باقی می ماند. سخن انگلیسی w، در شیرهای فشار شکن رکسروت، نشان دهنده همین می باشد که همین وسیله، دارای یک شیر کنترل جهت نیز می باشد که به شکل نرمالی گشوده یا این که نرمالی بسته است.

ایندکسر