تعداد دفعاتی که دارو در طی روز اخذ می شود، فاصله وقتی میان هر توشه مصرف کپسول و دوره زمانی گزینش شده و مجاز به جهت به کارگیری از دارو به شدت بیماری و دسته دارو بستگی بسیار دارد. دقت کنید که یار اصلی قرص ذغال فعال باید 12-16 لیوان آب در روز بنوشید. هر دوز باید مهم آب ترکیب شود. هر دوز می بایست اصلی آب مخلوط شده شود. کودکان 1 تا 12 سال:میزان مصرف غالبا 25 تا 50 گرم ترکیب شده حساس آب است، و یا این که ممکن می باشد براساس وزن تن باشد. غالبا 0.5 تا 1 گرم در هر کیلوگرم از وزن تن است. ممکن هست 0.5 تا 1 گرم در هر کیلوگرم از وزن بدن مخلوط شده حیاتی آب باشد. ممکن می باشد 0.5 تا 1 گرم در هر کیلوگرم از وزن بدن باشد. بعد میزان مصرف براساس وزن تن است.معمولا 1 تا 2 گرم در هر کیلوگرم از وزن تن در هر دو تا چهار ساعت. بعد از آن ممکن می باشد 12.5 گرم در هر یک ساعت، 25 گرم در هر دو ساعت، یا 50 گرم در هر چهار ساعت مصرف شود. بزرگسالان و نوجوانان:دوز غالبا 50 تا 100 گرم از کربن فعال یکبارداده می شود. بزرگسالان و نوجوانان:در ابتدا، دوز 50 تا 100 گرم است. کودکان تا 1 سال: میزان مصرف معمولا 10 تا 25 گرم است، و یا میزان مصرف ممکن است بر مبنا وزن بدن باشد. کودکان 1 تا 12 سال: مقدار مصرف غالبا 25 تا 50 گرم است، و یا این که ممکن میباشد بر مبنا وزن بدن باشد. از آنجایی که پوست صورت از اهمیت ترین قسمت های بدن می باشد و پاکیزگی آن در راستای شادابی آن کلیدی است ، به کارگیری از زغال فعال بسیار پیشنهاد می شود. ماده اولیه اثر گذاری زیاد زیادی بر روی مختصات و عملکرد کربن فعال دارد. در فعال سازی حرارتی، ماده منشاء دارای استفاده از گازهای داغ به کربن فعال تبدیل میشود. در سال های قبلی ، از همین ماده برای حذف کلر و مواد تولید کننده بو و رنگ در آب به کارگیری می شد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت زغال فعال خوراکی وب تارنما خود باشید.

ایندکسر