آیا لیپوساکشن لیپوساکشن ساق پا همیشگی است؟ آیا تمام ابعاد همین شیوه را بررس کرده اید؟ به طور معمول از شیوه تزریق وریدی به شما مسکن دیتا می شود تا کاملا در متانت باشید و هیچ دردی را احساس نکنید. البته سوالی که ما از شما داریم این است که؛ چه میزان نسبت به مزایا و معایب همین نحوه تناسب اندام دوراندیشی دارید؟ اضطراری می باشد گفته شود همانقدر که گزینش یک پزشک معالج بی تجربه ممکن می باشد به جهت شما خطر آفرین باشد، در صورتی که خود نیز سپس از همین کار مراقبت های ضروری را انجام ندهید ممکن می باشد خطراتی را در زمانه بهبودی به دنبال داشته باشد. داروهای بیهوشی همپا دارای مایعات متعددی به شما تزریق میگردد و معمولاً اهمیت آب نمک و اپینفرین همپا هست که سبب کاهش خونریزی میشود. تفاوت اهمیت استفاده از امواج اُلتراسونیک در ویزر لیپوساکشن با استفاده از امواج فراصوت (اُلتراسوند) در عملهایی همچون هایفوتراپی فقط در همین میباشد که در ویزر، تخلیه (ساکشن) چربی به شکل آنی و از نحوه روزنه ایجاد شده رخ میگیرد، ولی تخلیه چربی در استعمال از فرایندهای فراصوت (اُلتراسوند) به رخ موضعی صورت میپذیرد. این شیوه غالبا در بیماری که فقط اهمیت بی حسی موضعی معالجه می شوند انجام می گیرد. ممکن هست تا چند هفته آنگاه از انجام لیپوساکشن احساس بی حسی و مور مور شدن و درد در حوزه‌ فعالیت شده داشته باشید. به عنوان مثال ممکن است چربی، به دور شکم تان که لیپوساکشن کرده بودید دوباره جمع شود. فعالیت ویزر لیپوساکشن (Vaser Liposuction) به طور کلی فرایندی را شامل می‌گردد که در آن اهمیت پیکرتراشی در نواحی مختلف بدن که چربی زائد تن در آن نواحی رسوب کرده به زدودن همین چربیها پرداخته میشود و برای انجام این عمل از مراحل ساکشن (Suction) کمک گرفته میشود. دکتر معالج نداف لیپوساکشن را اساسی سه برش انجام می دهد: یکی از در ناف و دو تا در زیر شکم. محدودسازی مصرف ویتامین E: ویتامین E سبب ساز به افزایش ریسک خونریزی میگردد، براین اساس می بایست مصرف ویتامین E را به کاهش از ۴۰۰ میلیگرم در ارتفاع روز رساند. بعد در شکل نیاز محلول حاوی نمک در صورت لزوم در لایههای چربی موجود در همان ناحیه ویزر لیپوساکشن تزریق می گردد که باعث به توسعه طولی بافت چربی و نفوذ اکثر موج اُلتراسونیک به همین بافتها می شود و خروج راحتتر این چربیها از روزنههای ساخت شده را میسر میکند.

ایندکسر