انواع سمعک هوشمند از حیث تکنولوژی نسبت به سمعک دیجیتال برتری های بخش اعظمی دارد. بيماران در اين موقعیت مي توانند صداي سمعک خویش را از طريق تلفن همپا کم و زياد نمایند و حتي موسيقي گوش دهند و درصورتیکه سمعک شان را گم کردند حیاتی برنامه gps محل سمعک را پيدا کنند. سمعک هاي ديجيتال هوشمند و وايرلس دار تمامي صداهاي گفتاري را نگهداری مي کنند ازاينرو بيماران هيچ صدايي را از دست نمي دهند. سمعک های دیجیتالی و هوشمند قابلیت اتصال کلیدی بلوتوث و وایرلس را دارا هستند و بیمار می تواند به راحتی صدای تلفن و تلویزیون را بشنود و می تواند از طریق تلفن یار خویش صدای سمعک را ناچیز و زیاد و حتی برنامه ها را تغییر و تحول دهند. در این موردها سمعک های هوشمند براحتی می توانند صدای مطلوب گزینه لحاظ را تشخیص دهند ولی سمعک های جایگاه پایین هیچ وقت نمی توانند صداهای متعدد دریافتی را از یکدیگر تشخیص سمعک و کاربرد آن دهد. سمعک هاي ديجيتال هوشمند و وايرلس دار مي توانند صداي مرد از زن، صداي کودک از بزرگسال، صداي بدور از نزديک، صداي تلفن، صداي تلويزيون، صداي موسيقي و بسياري ديگر از صداها را تشخيص دهند. آزمون اديومتري ميزان شنوايي را تعيين مي كند و جواب حاصل از آن به شکل اديوگرام به بيمار داده مي شود. در صورتی که به تبلیغات شرکت های سازنده سمعک نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که به جهت سمعک های دارای تکنولوژی بالای خویش از واژه و کلمه SMART به کار گیری می نمایند که این نوع سمعک ها بعبارتی هوشمند هستند نه فرا هوشمند. البته دو منزلت دیگر صدای واضح و صافی را به جهت بیماران ناچیز شنوا فراهم می کنند. مثلا در صورتی که شما در اتاق نشسته ايد و مي خواهيد دارای تلفن کلام بزنيد زماني که تلفن را نزديک گوش خود ببريد سمعک به صورت مداد برنامه اوليه سمعک را به برنامه تلفن تغيير مي دهد. این دسته سمعک ها مثل سمعک های دیجیتال با گونه های سمعک می باشد اما به دلیل اینکه در سمعک های هوشمند دخالت فرد استفاده کننده از سمعک کمتر می یابد یعنی دیگر نیاز به تغییر‌و تحول برنامه، تغییر و تحول ولوم کنترل، دکمه تلفن نمی باشد و خویش سمعک به شکل اتومات تمامی تغییرات را اعمال می کند. در بسیاري از گوش ها ممکن می باشد هیچ کادر استانداردي از نظر زیبایی و هم از نظر عملکردي مقبول نباشد. متاسفانه در خرید کردن اینترنتی هر کالایی ممکن میباشد کسانی سودجو به مراد کلاهبرداری طریق هایی را به کار برند.

ایندکسر