برای کفراژ بندی های بی آلایش در اجرای انوع سقف ها اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک ، می توان از را از ما بخواهید . جک های صلیبی عمدتاً جهت کفراژبندی در اجرای گونه های سقف های تیرچه بلوک ودال ها استفاده می شوند. فرآورده آلیاژ به فعالیت رفته در مهره ها از چدن نشکن ( داکتیل ) می باشد. استفاده از جک ها در طول های 3 الی 5/4 متر پیشنهاد شده و پیشنهاد می شود در ارتفاع ها بخش اعظم از داربست فلزی پیش ساخته به کارگیری گردد . قبل از بکارگیری جک ها اهرم و هوک ها را باز‌نگری نمائید و به جهت تحت جک ها از جرثقیل سقفی ویتال الوار به کار گیری نمایید. از جک سقفی به جهت نگه داری سقف تا دوران بتن ریزی و خشک شدن بتن به کارگیری می شود. جک ساختمانی و قالب بتن در رخ به کارگیری صحیح می تواند بارها بکار گرفته شود و لذا قیمت جک سقفی نو بیش از ارزش جک و قالب بتن دست دوم می باشد و اختلاف نسبتا متعددی دارد. 7-دستگاه های بتن ساز بایستی حتماً ضمانت کننده داشته باشند تا در دوران تمیز نمودن دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن پیشگیری شود . و همانطور که قبلا گفتیم، به جهت کفراژ های سقف آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در جدول تحت مشخصات گونه های جک آرماتوربندی که در مجتمع البرز قالب ساخت می گردد درج شده میباشد برای استعلام ارزش گونه های جک سقفی حیاتی واحد فروش تماس بگیرید. بایستی از جک سقفی اهمیت ضخامت و بعد ها مطلوب به کار گیری نمود. فروش جک سقفی دست دوم با میزان مرغوب بودن مطلوب و بها مطلوب . اشکال جک سقفی به رخ صلیب دار و بی آلایش در مجتمع البرز قالب ساخت می گردد که مشخصات آنها در جدول زیر قرار دیتا شده می باشد که اصلی مطالعه ان می توان به ضخامت لوله گزینه استعمال و همچومین وزن جک ها تولید شده اطلاع پیدا کنید. برای کفراژبندی سقف ها و همچنین نگه داشتن توشه سقف تا انتها ساخت آن طبقه استفاده می شود.

ایندکسر