جراحی لیفت لب, سانترال لب حیاتی پلاسما جت یک کار جراحی زیبایی است که در آن لب بالا، فراتر قرار می گیرد تا دهن در هنگام لبخند زدن ظاهر برنا تری داشته باشد. بایستی متذکر شد که لیفت سانترال یک عمل به نسبت مستمر میباشد که رجوع و برگشت ندارد و اگر برگشتی باشد زیاد قلیل و قابل چشمپوشی خواهد بود. ممکن است اشخاص متعددی را دیده اید که گوشه لب افتادی دارند، از این رو نیاز به لیفت دارند. این افراد باید ابتدا بینی خود را جراحی کنند و بعد سپس از گذشت ۱ سال فعالیت سانترال لب را انجام دهند. البته افرادی نیز میباشند که به دنبال نحوه های لیفت لب بالا سوای جراحی هستند که به وسیله بعضا مراکز زیبایی تبلیغ می شوند و متاسفانه بدون اطلاع از عارضه ها همین تکنیک ها به آنها اعتماد می کنند. همینطور ایشان حساس بکارگیری تکنیک های مدرن و تازه مبادرت به فیکس نمودن بافت سینه به قفسه سینه جهت حفظ و مراقبت رخ سینه می کنند. به مدت دستکم دو هفته از مصرف سیگار و یا این که دخانیات و مصرف الکل دوری کنید چون می تواند سبب مشکل در عروق خونی شود. تا دستکم ۲ هفته پس از اجرای این روش از خوابیدن بر بر روی رخ خویش دوری سانترال لب در کرج کنید. همچنین جراحی لیفت لب تا حدودی بر بر روی بینی شما نیز تاثیرگذار می باشد به گونه ای که باعث می شود نوک بینی شما فراتر برود. عملهایی نظیر لیفت گوشه لب به جهت اشخاص مسن که میخواهند گوشه دهان آنان اصلاح شود به عمل برده میشود. فعالیت سانترال لب می تواند به این اشخاص امداد نماید تا پروجکشن لب دوچندان شود. • ارتقاء پروجکشن لب: بعضا از افراد، فک بالا عقب تر از فک پایین است. در سطح بعدی، پوست بخشی که اهمیت علامتگذاری معلوم شده است، برداشته می گردد و لبههای تحت و بالا مهم نخ بخیه ظریف به هم دوخته میشوند. در نوع از جراحی، نواحی انتهایی لب مورد هدف قرار می گیرد.

ایندکسر