همچنین ثبت کمپانی می تواند به اخذ شهروندی و تابعیت مرزوبوم ترکیه هم ختم بشود که می تواند یکی از از اهداف حساس باشد. شرکت ها براساس مالکیت و هدف ها به مدل های متمایز تقسیم می شوند. چراکه از حیث قانونی، بخش اعظم شعبه کلیدی آیتم توجه قرار می گیرد و همگی ابلاغیهها و دادخواستهای مربوط به کمپانی به این شعبه ارسال میشود. 2شرکت سهامی مختص هماننده کمپانی اصلی مسئولیت محدود و بر بر خلاف شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در کمپانی می باشد و در رخ عدم کفایت بدون چاره نیستند اموال شخصی خود را در این راه استفاده نمایند . استعمال از مشاوره ثبت کمپانی سبب ساز میشود، انجام مراحل و فرآیند تصویب کمپانی برای صاحبان شرکتها تسهیل شده و در آیتم مشکلات حقوقی و مسائل کیفری فارغ از اتلاف وقت و هزینه هدایت شوند. حتما هر چه میزان که حیطه قرارگیری شرکت شما به زمینهای آزاد نزدیکتر باشد، هزینه کمتری برای ثبت همین ثبت کمپانی پیگیری شرکت نیاز است. دقت داشته باشید مدارک ارائه شده برای هر شرکتی متفاوت بوده و روند مختلفی نیز به جهت تشکیل پرونده دارد. در همین مرحله باید مدارک ثبت شده در تاییدیه را فراهم و به نشانی ذکر شده ارسال فرمائید و منتظر دریافت پاسخ از سوی کارشناسان اداره بمانید تا مراحل تصویب شرکت شما کامل شدن گردد. پس از تایید کارشناسان از طریق سامانه، تاییدیه پذیرش برای شما ارسال میشود. هر گاه شرکت در یکسری راستا ی ثبتی، شعبه داشته باشد نشر خلاصه ی کمپانی به نحوی که به جهت خود کمپانی مقرر هست در محل شعبه نیز می بایست به فعالیت آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود کمپانی در آن جا به ثبت رسیده می باشد باید سواد مصدق از تمنا طومار و منضمات آن را به تصویب اوراق محل وقوع شعبه ارسال داراست تا اقدام به انتشار نماید(ماده ی 8 آئین نامه). علاوه بر این مشاور تصویب کمپانی وظیفه دارد تا از دستمزد قانونی شرکتها در برابر مسائل دفاع کند و مدیران را در انجام کارها ثبت، عقد قراردادهای کاری و هرگونه کارها حقوقی نسبت به فعالیتهای اداری تصویب شرکت امداد کند. همانطور که میدانید انجام کارهای اداری و طی کردن روند رسمی تصویب کمپانی به یک فرایند مضاعف طاقت فرسا و پیچیدهای تبدیل شده است. از همین رو فهمیدن فرآیند تصویب کمپانی در کرج یاری شایانی به شما در رسیدن به اهدافتان خواهد کرد.

ایندکسر