حدائق فرزاد، خیراندیش معصومه، رحیمی شافعی، توحیدی مریم. خیراندیش عبدالرسول. تحول سکو ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به ایران عصر مغول. خیراندیش عبدالرسول. فرایند شکل گیری اوروغ های دولت ایلخانان. خیراندیش عبدالرسول. سکو شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و تلاش طغاتیمورخان به جهت رده ایلخانی. رتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و همت طغاتیمورخان به جهت منزلت ایلخانی. خیراندیش، ع.، 1385. مرتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و کارایی طغاتیمورخان برای جایگاه ایلخانی. خیراندیش، ع.، 1390. تحول مرتبه ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به جمهوری اسلامی ایران دوره مغول. دگرگون سازی مرتبه ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به کشور‌ایران عصر مغول. لطفی جلال آبادی، م.، مهری، د.، عسگری، ن.، خیراندیش، م.، 1398. شناسایی و حق تقدم بندی راهبردهای یادگیری پرسنل در محیط کار اساسی استعمال از تکنیک های سلسله مراتبی فازی و تاپسیس. شناسایی متغیرهای ضروری به جهت طراحی یک سیستم نوبت دهی برای بیماران سرپایی: مرور نظام مند ادبیات پژوهش. آئین پرست، ا.، خیراندیش، م.، مفتون، ف.، فرزدی، ف.، 1396. شناسایی متغیرهای ضروری به جهت طراحی یک سیستم نوبت دهی برای بیماران سرپایی: مرور نظام مند ادبیات پژوهش. آیین پرست، ا.، و خیراندیش، م.، و مفتون، ف.، و فرزدی، ف. خیراندیش، ع.، 1389. فرآیند رخ گیری اوروغ های دولت ایلخانان. پروسه صورت گیری اوروغ های دولت ایلخانان. دیاری بیدگلی، م.، خیراندیش، ا.، 1397. راهبردهای حل چالش های فرهنگی اجتماعی نا‌آگاهی از منظر قرآن و حدیث. الگوی ریسک های ورود سازمان های عمومی به نتورک های اجتماعی. نامور، پ.، خیراندیش، م.، 1385. معرفی تریپس های مرکبات در ناحیه جیرفت و کهنوج. نامور، پ.، و خیراندیش، م. خیراندیش، م.، و جمشیدی، ح. مروی نام، م.، و بخشنده، م.، و دکتر خیراندیش چربی خون خیراندیش، م. مروی نام، م.، بخشنده، م.، خیراندیش، م.، 1390. الگوی عامل ها موثر در پیدایش سوانح هوایی. الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی. حکیم خیراندیش در این باره توضیح می دهند که پیاده بر روی به دو صورت انجام می شود و به همین عامل تاثیرات متفاوتی هم بر بر روی بدن خواهد داشت. این متاع به جهت درمان بیماری های ناشی از غلبه بلغم و سردی و رطوبت به بیماران تجویز می شود. به همین استدلال میباشد که پزشک خیراندیش بر پیاده روی و فعالیت روزانه (حداقل بمدت 45 تا 60 دقیقه) تاکید متعددی دارند، زیرا شما را از اکثری از بیماری ها و مشکلات، بویژه غلبه بلغم در امان نگه می دارد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد دکتر نیکی اندیش که می باشد کلیه لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر