به جهت اطلاع از وسایل حفاظت فردی، بخش 8 را ببینید. 1.6 احتیاط های فردی، تجهیزات حفاظتی و روش های اضطراری: تجهیزات حفاظت تنفسی پوشیده شوند. 2.6 احتیاط های زیست محیطی: اجازه ندهید ماده سوای مجوزهای دولتی اضطراری در محیط رها شود. همینطور اگر این ماده در طولانی مدت در معرض گرمای آفتاب یا هر نوع حرارت دیگری قرار گیرد، خطر پتاسیم نیترات چگالی مولی انفجار وجود دارد. CO2، پودر خاموش کننده یا اسپری آب. آتش های پهناور تر را کلیدی استفاده از اسپری آب یا فوم مقاوم الکلی خاموش کنید. گهگاه کود پتاسیم نیترات برای تحریک فرآیندهای فیزیولوژیکی یا غلبه بر کمبودهای مواد غذایی گیاه، به صورت یک محلول، بر بر روی شاخ و برگ گیاهان پاشیده میشود. 2.7 اطلاعاتی درباره ی حفاظت دربرابر انفجار یا این که آتش: همین ماده یک اکسید کننده میباشد و گرمای ناشی از واکنش با دست اندرکاران احیا کننده یا این که قابل احتراق ممکن است سبب ساز اشتعال شود. بدور از مواد قابل اشتعال انبار شود. یک عدد گونه های مواد شیمیایی لبریز مصرف، نیترات پتاسیم صنعتی و آزمایشگاهی بوده که از ترکیب آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید ایجاد می شود. همینطور پایداری حرارتی ادغام به مقدار، نوع و میزان ذرات اکسیدکننده و گونه سوخت بستگی پتاسیم نیترات دودزا دارد. از طرف دیگر، حلال های این ماده به عنوان آب، اتانول، گلیسرول، و آمونیاکشناخته شده اند. ماده می تواند دمای احتراق مواد قابل اشتعال را کاهش دهد. بدور از منابع اشتعال محافظت شوند. دور از ماده قابل احتراق محافظت شود. پیاله را به شکل محکم مهر و موم شده محافظت کنید. اساسی دکتر معالج مشورت کنید. فوراً به پزشک معالج مراجعه کنید. در محیط کار تهویه ی مناسب را برقرار کنید. یکی دیگر از کاربرد های همین متاع تولید باروت برای حفاری معادن می باشد که در قبلی بعد از آن از استحصال همین کالا از پتاسیم کلرید و اسید نیتریک وقتی که به نسبت مناسب اهمیت گوگرد و ذغال سنگ ادغام می شد ، باروت تولید می کند. انحلال پذیری این ماده در آب وقتی افزایش می یابد که دمای آب افزایش یابد.

ایندکسر