مکث واکسن J&J همچنان ادامه دارد ، در حالی که گروه CDC اطلاعات بیشتری می خواهد


شما به 4 مقاله رایگان خود رسیده اید.

دسترسی نامحدود به TIME.com داشته باشید.
مشترک شدن فقط برای 99 ¢.

اکنون مشترک شوید

با تشکر از شما برای خواندن TIME. تعداد محدودی مقاله رایگان دارید.

3 مقاله رایگان برای شما باقی مانده است. مشترک شدن فقط برای 99 ¢.

2 مقاله رایگان برای شما باقی مانده است. مشترک شدن فقط برای 99 ¢.

1 مقاله رایگان برای شما باقی مانده است. مشترک شدن فقط برای 99 ¢.

این آخرین مقاله رایگان شما است. مشترک شدن فقط برای 99 ¢.

اشتراک در
اکنون مشترک شوید


منبع: electoronic-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*