یَا اَبَتَاه! مَن لِلعُیُونِ البَاکِیَاتِ؟ یَا اَبَتَاه! مَن لِلیَتِیمَهِ حَتَّی تَکبرُ؟ تربیت از شروع زندگی بشر، وجود داشته میباشد و خیر فقط در رشد اخلاقی، عقلانی، رفتاری و حتّی جسمانی فرد مؤثّر است، بلکه وسیله ای در جهت برطرف کردن نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید. برخوردهای پدر و مادر اصلی بچه ، حال و روز بهداشتی روانی و جسمانی آن ها ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده همه اساسی مهم دارند. بسیاری از روانشناسان براین باورند که رشد ناکافی مهارت های اجتماعی نقش بسزایی در باخت و ناکامی های آتی کودکان دارد. دید خود حوزه رسوایی خود را آماده آورده و سخنان شیوا و رسای امام دارد همگان را بیدار مینماید، بهناچار امر اعطا کرد موذن اذانی دروغین بگوید تا امام بدون چاره شود صحبت خود را قطع کند. اهلبیت (ع) را خارجی میخواند و دستور بخشید اهلبیت (ع) را تحقیر نمایند و شهر را آذین بندند؛ شکست خورد زیرا اسرا را در رابطه مستقیم کلیدی مردمان قرار بخشید و امام سجاد (ع) و حضرت زینب (ع) خود را معرفی کردند و گفتند که بستگان پیامبرند و در قرآن آیاتی در شأن آنها وجود دارد. عبدالله که از کودکی در دامان عموی خویش امام حسین (ع) رشد یافته بود، بهخوبی دفاع از حق را فراگرفته و در برههای که حق و حقیقت زیر گامهای ناجوانمردی خرد میشد، سفری را اهمیت امام بهسوی دشت کربلا آغاز نمود و در هنگامهای که خورشید حقیقت در پس ابرهای تیره ظلم و بیداد پرتوافشانی میکرد. عجب رازی در این رمز مخفی است؛ کربلا آمیزه کرب است و بلا. این سخنرانیهای کوبنده و افشاگرانه که از زلال معرفت و بینش آن‌ها سرچشمه میگرفت، قدم موثری در پاسداشت مبارزات نظامی و سیاسی شهیدان کربلا به شمار می‌رود و بهعنوان مکملی در به ثمر رسیدن هدف ها قیام امام حسین (ع) قلمداد میشود. از دیدگاه«ویجیناساکس روانشناس بازی و بازی درمانگر معروف:بازی یکی از فعالیتها و هدف ها اهمیت نوباوه در زندگی است. شرح بازی: یک عدد از طفل ها نقش دزد را بازی می کند و دیگری نقش پلیس. ادب کودک از او شخصیتی سلامت و خوش فی مابین و آینده نگر می سازد. او زاری میکرد و میگفت: من که غذا نخواستم؛ من پدرم را میخواهم. صدای ناله بالا گرفت و مصیبتی دیگر بر دل داغدار اهلبیت نشست و اینگونه واپسین شبِ زندگانیِ کوتاه فرشته غم، اهمیت غصه سپری شد و بدن مجروح و ستم دیده او را در همان خرابه به خاک سپردند. صدای زاری لحظه به لحظه بخش اعظم میشد. در واپسین لحظه های پیکار در میان امام و دشمن، در صحنه ای که امام نهایی رمق های خود را از دست می دهد، شمر بن ذی الجوشن به ملازم گروهی پیاده برای به شهادت رسانیدن امام وارد گودال قتلگاه می شوند. » در مواقعی نیز که فرزندتان امور را مهم شلوغ کاری انجام می دهد، به جای بروز خشم، به جهت او معلوم نمایید همین شلوغ کاری ها صرفا برای یک توشه قابل تحمل اند و به جهت توشه دوم تنبیه در پی خواهند داشت. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد بازیگر نقش کودکی لیلی در چشم باد لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر