جراح میتواند بهترین شیوه جراحی زیبایی گوش را متناسب اهمیت نیازهای شما و یا فرزندتان به شما توصیه دهد. پس از انجام کار جراحی، یک پانسمان روی گوش شما قرار می­گیرد. به این ترتیب سر فراتر از مرحله تن قرار خواهد گرفت. در همین روش برای تثبیت و تغییر و تحول صورت دادن بافت حمایتی گوش، از بخیه به جهت نزدیک نمودن گوش به سر استعمال میشود. وقتی که از همین تکنیک به کار گیری میشود، خطر ساخت شکافهای بزرگتر بر بر روی گوش مریض اکثر است، ولی بهطورمعمول مشاهده این برشها برای دیگران دشوار است. کار گوش که میتواند نتیجه های شگفتانگیز بر ظاهر، اعتمادبهنفس و کیفیت کلی زندگی بیمار به همپا داشته باشد، تنها می بایست به وسیله یک جراح اهمیت تجربه انجام شود. علاوه بر این، بدشکلی گوش که در اثر آسیبهای جسمی ایجاد می‌شود یا حساس پرورش کودک نمایانتر میشود، برطرف نموده و ظاهر بهتری به آن میبخشد. • بدشکلی استال گوش: تا شدگی گوش غیرعادی میباشد که می تواند سبب ساز تولید یک کناره شود. پیشنهاد می شود ملحفه بالش خویش را مدام عوض نمایید تا از بروز عفونت پیشگیری شود. چنانچه پرده گوش به عارضه ها گوناگون شکاف و یا این که پاره شده باشد احتمال دچار شدن مریض به عفونت بالا می‌رود و اصلی هر توشه که مریض به حمام می رود ممکن می باشد آب به گوش فرد شکافت کرده و عفونت گوش تشدید پیدا کند. به مراد به دست‌کم رساندن احتمال بروز دلایل جانبی سپس از جراحی ، پزشک معالج ، دستورالعمل های دقیق درباره نحوه آماده شدن برای روند اتوپلاستی و چگونگی نگهداری از خود آنگاه از روند ، را در اختیار شما قرار می دهد. فاصله ای بین لاله ی گوش و انحنای خارجی گوش وجود دارااست و منحنی گوش خارجتر از محل طبیعی آن قرار دارد. نخست باریکه نازکی از پوست پشت گوش برداشته می‌گردد آنگاه به جهت خواباندن غضروف و نزدیک کردن آن به سر و همچنین برای دوری از رجوع غضروف لاله گوش به شرایط اولیه، پشت غضروف را در قسمتهای واجب تراشیده و با امداد بخیههای مستمر چند چین تولید می کنیم و در اخیر برش پوستی را میدوزیم و از آنجا که محل برش پشت گوش است آن‌گاه از عمل، جای برش قابل دید نمی باشد و هدف مهم نزدیک نمودن لالههای گوش به سر و قرینهبودن آنهاست. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی درمان گوش برجسته کودک وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر