احتمالا اسم پیستون را زیاد شنیده باشید که ولی قطعه ای با در به حرکت در آوردن اتومبیل نیز هست. خب، می بایست بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و پر‌نور هست که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آنان کنار هم اثر گذاری زیادی بر بر روی توان ماشین خواهد داشت. آنها نیز به عنوان پیستون و هم به رخ استوانه ای فعالیت می کنند. به جهت تولید پیستون هایی که می توانند در دمای احتراق موتور زنده بمانند ، حتمی بود آلیاژهای جدیدی از قبیل آلیاژ Y و Hiduminium ، به طور یگانه به جهت استفاده به تیتر پیستونها ایجاد شود. همان طور که می دانیم، فعالیت یک پیستون در موتور خودرو، مشابه به وظیفه پاها در دوچرخه سواری است. موتور چرخشی دوچندان نرم، جمع و جور و پر اقتدار و صدای آن سوای صداگیر بلند است. آنان قطر دوچندان پهناور و دو عملکردی داشتند. پیستون های تنه نسبت به قطر آن ها طولانی است. زمانی که سوخت و ساز موتور و شمع به رخ درست انجام شود، لکه قهوهای برروی پیستون تشکیل می گردد که در موتورهای دیزلی به رنگ شکلاتی است، همین رنگ نشاندهنده همین است که ترکیب سوخت و اکسیژن به صورت درست و درست در گوشه و کنار احتراق وارد می شود و این رنگ براثر حرارت پدید پیستون بادی میآید. در واقعیت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک در میان پیستون و دیواره سیلندر، رئیس تبادل حرارت میان پیستون و دیواره سیلندر، حفظ چگالی ترکیب بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطح ها در تماس حیاتی یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. مشخصه عمده پیستون های تنه بویژه برای موتورهای دیزلی همین هست که آن‌ها اهمیت یک شیار برای رینگ روغن پایین پین گورژون هستند ، علاوه بر رینگ هایی که فی مابین پین گودال و تاج وجود دارد. روغن کاری کراس اوور نسبت به پیستون تنه مزایایی داراست چون روغن کاری آن مشروط به حرارت احتراق نیست: روغن بوسیله ذرات دوده احتراق آلوده و کثیف نمی شود ، به دلیل گرما شکسته نمی شود و ممکن می باشد روغن باریک خیس و چسبناک تری داشته باشد. در نتیجه زمان رویه اندازی موتور مرحله پیستون ساییده نمی شود . در غیر این رخ همین پیستون های موتور تنه شباهت پاره ای به پیستون تنه دارند. در اين وضعيت جارينگي شيبدار بوده ولي رينگ داراي جهت خاصي براي نصب كردن نبوده و مي توان به شکل دلخواه آنرا کارگزاری كرد .

ایندکسر