به طور مثال ممکن می باشد شما کارتی داشته باشید که قادر باشد البته اکسیر زیادی از شما مصرف نماید و شما نتوانید از کارت خویش حیاتی نیرو های دیگر دک پشتیبانی کنید. 2. حالت دوم به کارگیری از جم است تا در به عبارتی لحظه با مصرف جم صندوق را باز نمایید. در ادامه میتوانید لیستی از تمام کارتهایی که شخصاً آنان را به عنوان شرایط برد ثانویه در نظر میگیرم، از کمترین مقدار Elixir تا بیشترین میزان نحوه خرید کردن جم در تلفن همراه لجند آن، تماشا کنید. شما میتوانید اینکار را کلیدی بده بستان یک کارت اهمیت کارتی مهم نقش مشابه که نقطه ضعف شما را هم پوشش خواهد داد، انجام دهید. وقتی پیکار شروع شد، درصورتیکه در بین چهار کارت ابتدایی از ترکیب Giant، گابلین و گابلینهای نیزه دار یا این که ماسکتیر به کارگیری کرده باشید، میتوانید به حملهی زودهنگام امید داشته باشید و اهمیت اعتماد به نفس پیش بروید و مطمئن باشید در دقایق ابتدایی یک عدد از برجهای رقیب را پایین میآورید. درصورتیکه از طرفدراان و علاقمندان به بازي مشهور و دوستداشتنی clash of clans مي باشيد اين بازي جديد کلش را از دست ندهيد. Lava Hound – چنانچه سوای جواب رها شود، میتواند به تنهایی زخم متعددی به حریف وارد کند؛ به صورت کلی بر روی برتری هوایی (وقتی نیروهای هوایی آن از تعداد نیروهای ضدهوایی معاند بخش اعظم است) برای رسیدن به برج تمرکز دارد؛ برای پشتیبانی از Lavahound از کارتهای Baby Dragon و Mega Minion یا کارتهای آسیبرسان تانک Lavapups زیرا کارت مثل Miner استفاده کنید. Mortar – منبعی برای اعمال جراحت ناچیز که به همان ترازو که به شکل دفاعی استفاده شده، همان میزان هم کاربرد هجومی دارد؛ هماهنگی لطف اصلی وضعیت پیروزیی مثل Hog Rider و Miner داشته که در ارتفاع بازی برج حریف را تخریب میکنند. داشتن طلسمهای بیش از اندازه، یا این که نداشتن هیچ نوع طلسم، میتواند به یک گونه کارت زخم برساند. ولی باید این را بدانید که هیچ دک کاملی در کلش رویال و تاکتیک معین و کاملی وجود ندارد. آنچه که سبب ساز جذابیت این گیم استراتژیکی نسبت به بقیه مثال های مشابه شده است، وجود صندوقچه های جوایز و اشتراک گذاری کارت های موردنیاز با بقیه اعضای قوم است. نکته جذاب در مورد کارت هایی که در این بخش مهم پرداخت طلا قابل خرید هستند، این می باشد که در مقطع های زمانی مشخصی آپدیت شده و تغییر تحول می کنند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار بیشتر در مورد خرید استکان جهانی لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر