ماهیت همین پروژه شامل نوسازی و یا این که به کلمه دیگر تجدید کلی ساختمان موجود بود. معماران (Sordo Madaleno (SMA از طراحی هتل و پروژه های مسکونی که در رقابت های آخر خویش به جهت خیابان Regis Los Cabos,که شامل 12.4 هکتار هتل و پروژه های مسکونی در راس جنوبی خلیج کالیفرنیا در مکزیک نیز مرز مهم اقیانوس آرام هست ، رونمایی کردند. در طراحی داخلی همین هتل اتاق ها به رنگ صورتی رنگ پریده و سفید خامه ایی رنگ آمیزی شده اند که موجب خلق و خوی فضایی خالصانه، رسا و قشنگ شده هست و اقامت کنندگان را در محیطی قرار می دهد که از هرج و مرج زندگی های روزمره به دور باشند. در ادامه لطفا اساسی مهرازک یار شوید تا اهمیت جزییات طرح را از گویش تهیه و تنظیم کنندگان این تیم به یار 35 عکس دیزاین داخلی هتل آشنا شویم. نیز چنین مسیر های آینه وار و درب های متعدد مسافران را به عرصه هایی منتهی می کند تا نمایش غیر منتظره ایی را در هر فضا تجربه نمایند. این روند یاری بسیاری به کارگیری چوب و ارائه یا این که نمایش هر چه بهتر آن در محیط داخلی جهت پررنگ کردن آن به شما می رفت. مجموعه معماران به جهت خلق فضایی اسرار آمیز و تفهیم کانسپت بی نهایت، از آثار موریس اشر اثر گذاری گرفته اند که سبب به ساخت یک گوشه و کنار سوای مرز شده که عمده قسمت های هتل را در مرز های دو بعدی و سه بعدی ترکیب نموده است. این هتل فانتزی واقع در شهرستان پینگل گیلین مرزو بوم چین میباشد که بینش متفاوتی نسبت به یک فضای اقامتی را به تصویر می کشد. همین دسته اماکن فضایی گرم و دنج دارند که آن ها را از هتل های بزرگ، لوکس و حتی تجاری جدا می کند. یک عدد از خصوصیت های دارای طراحی داخلی این طبقه و در تمام طراحی داخلی هتل لوکس پیورتا، تنوع فراوان در متریال و هم رنگ های به عمل برده شده در فضا می باشد؛ به طوریکه در هیچ یک از فضاها رنگ سقف، دیوارها و کف مانند یکدیگر نمی باشد و برعکس دیگر طبقات، رنگ سپید به تنهایی در فضا رها نشده طراحی هتل 3 ستاره است. پس از تعیین برخی از متریال مورد استفاده در فرآیند اجرا مانند بهره گیری از حدود ۱۲ هزار متر مربع کاشی های اسپانیایی مهم تنالیته های متفاوت به وسیله معماران باز‌نگری و گزینش شدند. این کاشی ها که از پایه ای ترین متریال ها بوده و به عنوان یک عنصر اهمیت در این طراحی به شمار میرفتند. برای افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از ضوابط طراحی هتل 5 ستاره/pdf ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر